Ogrody deszczowe dla szkół i przedszkoli

Budowa ogrodów deszczowych na terenach placówek edukacyjnych, oraz edukacja i warsztaty z zakresu bioróżnorodności, ekologii, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Nasza oferta

Edukacja ekologiczna przez doświadczenie

Wybudowanie ogrodu deszczowego na terenie szkoły lub przedszkola przynosi wiele korzyści i tworzy inspirujące i przyjazne miejsce dla rozwoju młodych ludzi.

Korzyści z ogrodów deszczowych:   

  • Ekologiczne: wspierają retencję wody i pomagają oszczędzać wodę pitną, wspierają bioróżnorodność.
  • Edukacyjne: pokazujący cykl wody w przyrodzie. Są idealnym miejscem do nauki o ekologii, zrównoważonym rozwoju i ochronie środowiska.
  • Praktyczne doświadczenie: dzieci mogą uczestniczyć w budowie ogrodu deszczowego a następnie opiekować i pielęgnować ogrodu, rozwijając umiejętności praktyczne i troskę o środowisko.
  • Społeczne: ogród deszczowy integruje uczniów, rodziców i nauczycieli, inspirując lokalną społeczność do tworzenia bardziej zielonych przestrzeni.
deszczowe ogrody dla szkół
Ogrody deszczowe

oferta dla szkół i przedszkoli

Zobacz, co możemy razem zrobić.

1.

Ogród deszczowy w pojemniku

Ogród deszczowy w pojemniku to fascynująca lekcja przyrody dla szkół i przedszkoli. W ograniczonych przestrzeniach można zapoznać dzieci z retencją wody i ekosystemem. To praktyczna nauka o zrównoważonym gospodarowaniu zasobami i troska o przyrodę, dostosowana do poziomu uczniów.

2.

Ogród deszczowy w gruncie

Ogród deszczowy w gruncie to idealna edukacyjna przestrzeń dla szkół i przedszkoli. Dzieci mogą obserwować, jak woda jest zatrzymywana i wykorzystywana przez rośliny. To lekcja o ochronie środowiska, cyklu wodnym i bioróżnorodności. Ogród deszczowy w gruncie to inspirujące laboratorium natury na terenie szkoły.

3.

Montaż beczek na deszczówkę

Beczki na deszczówkę stanowią wsparcie dla edukacji o zrównoważonym gospodarowaniu wodą w szkołach i przedszkolach. Dzieci mogą zaobserwować, jak deszczówka jest gromadzona i używana do podlewania roślin. To praktyczne doświadczenie, które uczy o oszczędzaniu wody i jej roli w naturze. Montaż beczek na deszczówkę to autentyczna lekcja ekologii w praktyce.

4.

Dobór roślin do ogrodu deszczowego


Planujesz ogród deszczowy w szkole lub przedszkolu, ale masz wątpliwości co do roślin? Pomożemy wybrać i razem z uczniami zasadzimy rośliny, prowadząc edukacyjny warsztat. To szansa na poznanie, jak rośliny korzystają z deszczówki. Lekcja o dostosowaniu flory do środowiska i promocja bioróżnorodności.

5.

Wspólna budowa ogrodu deszczowego

Powstanie ogrodu deszczowego na terenie placówki edukacyjnej to doskonały moment, by zaangażować dzieci w ekologiczną działalność. Proces tworzenia ogrodu deszczowego składa się z różnorodnych etapów, które zostaną odpowiednio dostosowane do możliwości i umiejętności dzieci.

6.

Warsztaty ekologiczne

Mamy w ofercie szeroki wachlarz warsztatów ekologicznych, obejmujące następujące tematy: jak wspierać małą retencję, jak zapobiegać suszy, jak wspierać bioróżnorodność, budowa domków dla owadów oraz zakładanie łąki kwietnej. Jeśli potrzebujesz innych warsztatów z zakresu ekologii, skontaktuj się z nami, a przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie.
FAQ

Potrzebujesz informacji?

Znajdziesz odpowiedzi w sekcji FAQ – Najczęściej zadawane pytania lub możesz do nas zadzwonić.

Zadzwoń tel. 502 295 489

Tworzenie ogrodu deszczowego to inwestycja, która zależy od wielu czynników, takich jak rozmiar ogrodu, wybór roślin, systemu zbierania i retencji wody oraz cen materiałów i usług. Dzięki długoterminowym oszczędnościom związanym z ograniczeniem zużycia wody pitnej i minimalizacją ryzyka powodzi, początkowe koszty inwestycji mogą zostać szybko zrekompensowane.

W przypadku placówek edukacyjnych istnieją różne możliwości. Szkoła czy przedszkole może sfinansować taką inwestycję z własnych środków lub poszukać partnera, który ją sfinansuje. Wiele firm decyduje się na podarowanie ogrodu deszczowego w ramach odpowiedzialności społecznej.

Budowa ogrodów deszczowych na placówkach edukacyjnych to praktyczna nauka o zrównoważonym zarządzaniu wodą. Uczniowie doświadczają ekosystemów, uczą się o retencji wody i edukują się w temacie ochrony środowiska.