W poniedziałek, 12 czerwca, na terenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie, odbyło się wyjątkowe wydarzenie w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej Powiatu Wielickiego, pod hasłem „Stwórz swój ogród deszczowy i zatrzymaj wodę w powiecie!”. To inicjatywa, która ma na celu edukację mieszkańców z zakresu znaczenia ogrodów deszczowych i zachęcanie do ich tworzenia.

Ogród deszczowy w Gorzkowie

Ogrody deszczowe – dla edukacji i przyrody

Głównym punktem wydarzenia było uroczyste otwarcie ogrodu deszczowego, który został zrealizowany dzięki zaangażowaniu Fundacji Aeris Futuro. To już kolejny ogród deszczowy Fundacji, jednak szczególnie cieszą nas realizacje na terenach szkół i placówek oświatowych. Dlaczego? Ponieważ wiemy, że nasze ogrody przyczyniają się do edukacji dzieci i młodzieży i  inspirują do działań na rzecz przyrody.

Zobacz film.

Ogród w skrzyni – przykład praktycznej ekologii

Ogród deszczowy został umieszczony w specjalnie do tego celu przygotowanej skrzyni z modrzewiowego drewna. Budowa ogrodu oraz sadzenie roślin odbyły się przy aktywnym udziale uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego. 

Nauka przez działanie

Podczas wydarzenia uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat ogrodów deszczowych. Przede wszystkim zaprezentowano, jak podłączyć skrzynię deszczową do rynny, co jest kluczowym krokiem w procesie zbierania wody deszczowej. Ponadto, omówiono, jak odpowiednio przygotować podłoże oraz jakie rośliny są najlepsze do tego typu ogrodów. Te praktyczne wskazówki są niezwykle cenne dla osób zainteresowanych tworzeniem własnych ogrodów deszczowych przy  swoich domach.

Edukacja przyrodnicza w zasięgu ręki 

Nasze ogrody deszczowe to nie tylko ochrona zasobów wodnych, to także ekosystem w pigułce, który pozwala tłumaczyć procesy, które zachodzą w przyrodzie. Poprzez obserwacje, pielęgnację roślin i dbanie o ogród deszczowy uczniowie obserwują zachodzące w przyrodzie procesy i uczą się o związkach między człowiekiem a przyrodą.

Wsparcie od powiatu wielickiego

Na tym wyjątkowym wydarzeniu nie mogło zabraknąć ważnych gości. W spotkaniu uczestniczył sekretarz Powiatu Wielickiego, Rafał Ślęczka, który wyraził swoje wsparcie dla inicjatywy „Stwórz swój ogród deszczowy i zatrzymaj wodę w powiecie!”. Obecność przedstawiciela władz powiatowych podkreśliła wagę projektu oraz jego znaczenie dla lokalnej społeczności.

Kampania edukacyjno-informacyjna „Stwórz swój ogród deszczowy i zatrzymaj wodę w powiecie!” została sfinansowana przez Powiat Wielicki w ramach projektu LIFE-IP EKO-MAŁOPOLSKA. To inwestycja współfinansowana ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy regionu mają okazję nie tylko dowiedzieć się o ekologicznych rozwiązaniach, ale także aktywnie przyczynić się do ochrony naszego środowiska.

Twoja przyszłość w Twoich rękach

Ogród deszczowy w Gorzkowie to nie tylko symbol edukacji ekologicznej, ale także praktyczny wkład w ochronę przyrody. To dowód na to, że każdy z nas może wnieść swój wkład w zatrzymanie wody deszczowej i ochronę naszego środowiska. Dlatego warto podjąć działania i stworzyć swój własny ogród deszczowy, inspirowany tym projektem. To krok w kierunku bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości. Dzięki ogrodom deszczowym uczymy się troski o zasoby wodne, dbając jednocześnie o własne otoczenie i rozwijając wrażliwość na ekologiczne wyzwania współczesnego świata.

Inne realizacje